Объявление о проведении закупа товаров, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

Объявление о проведении закупа товаров, фармацевтических услуг способом запроса ценовых предложений

 

1) наименование и адрес заказчика: Коммунальное государственное казенное предприятие «Восточно-Казахстанский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1            

  

2)  международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств (торговое название - в случае индивидуальной непереносимости), наименования изделий медицинского назначения, медицинской техники, описание фармацевтических услуг, объем закупа, место поставки, сумму, выделенную для закупа по каждому товару, в соответствии с приложением №1.   

 3) сроки и условия поставки: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней,  после поданной заявки.

 

4) место представления (приема) документов и окончательный срок подачи  заявок: до 13.00 часов 8  июня  2018 года по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, кабинет №17

 

5) дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками будет осуществлено 8  июня  2018  года в 14.30 часов, по адресу: г.Усть-Каменогорск, ул. Бурова, 21/1, кабинет №10. 

 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен тауарларды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды өткізу туралы хабарландыру

 

1) Тапсырыс берушінің атауы және мекен жайы: Шығыс Қазақстан облысының денсаулық сақтау басқармасының «Шығыс Қазақстан облыстық ЖИТС алдын алу және күрес жөніндегі орталығы» коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны. Өскемен қаласы, Буров көшесі21/1

2) Сатып алатын дәрі-дәрмек құралдарының атаулары халықаралық патенттелмеген (сауда атауы - жеке төзбеушілік жағдайда), медициналық мақсаттағы бұйымдар атаулары, медициналық жабдықтар, фармацевтикалық қызметтердің сипаттамасы, сатып алу көлемі, жеткізу орны, қолдану санына сәйкес, 1-қосымшаға сәйкес әрбір өнімді сатып алуға бөлінген сома.

3) жеткізу мерзімі мен шарттары:  15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде берілген өтінім.

4) құжаттарды тапсыру (қабылдау) орны және өтінімдерді берудің соңғы мерзімі: 2018 жылдың 08 маусым  сағат 13.00-ге дейін: Өскемен қ. Буров к-сі, 21/1, №17 каб.

5) өтінімдер салынған конверттерді ашу күні, уақыты және орны: өтінімдер салынған конверттерді ашу 2017 жылғы 08  маусым сағат 14.30-де Өскемен қаласы, Буров к-сі, 21/1, №10 кабинеті.